Římskokatolická farnost Olomouc - Hejčín

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Cyrilometodějské nám. 233/1, 779 00 Olomouc - Hejčín

IČO: 48427586

Kontakty

E-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz

Tel: 585 425 025

Web: www.farnost-olomouc-hejcin.cz

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc, Hejčín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc, Hejčín