Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

Kontaktní adresa: Sušilovo nám. 70/2, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko

IČO: 48427616

Kontakty

E-mail: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

E-mail: faolomouc-klasternihradisko@ado.cz

Mobil: 777 742 175

Osoby ve farnosti

P. PhDr. Mgr. Přemysl Bedřich HANÁK OPraem. - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel sv. Barbory, panny a mučednice Olomouc, Chválkovice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Barbory, panny a mučednice Olomouc, Chválkovice
filiální kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Olomouc, Týneček