Římskokatolická farnost Nový Malín

Děkanát: Šumperk

Sídlo: Nový Malín 700, 788 03 Nový Malín

Kontaktní adresa: Jana Žižky 144, 789 61 Bludov

IČO: 70626499

Kontakty

E-mail: fanovymalin@ado.cz

ID: 9p6tx64

Web: www.farnostbludov.cz

Mobil: 731 043 018

ID: uhhjbjw

E-mail: fabludov@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Otto SEKANINA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Nový Malín

Farní kostel

farní kostel Narození Panny Marie Nový Malín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Narození Panny Marie Nový Malín