Římskokatolická farnost Nezdenice

Děkanát: Uherský Brod

Sídlo: Nezdenice 1, 687 32 Nezdenice

Kontaktní adresa: Husova 62, 687 71 Bojkovice

IČO: 46256504

Kontakty

E-mail: fanezdenice@ado.cz

ID: 8vgtki2

ID: x37tki8

Mobil: 731 621 264

E-mail: fabojkovice@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Jiří DOLEŽEL - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Nezdenice

Záhorovice

Farní kostel

farní kostel sv. Petra a Pavla Nezdenice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Petra a Pavla Nezdenice
kaple sv. Bartoloměje Záhorovice