Římskokatolická farnost Moravský Písek

Děkanát: Veselí nad Moravou

Sídlo: Ostrožská 77, 696 85 Moravský Písek

Kontaktní adresa: nám. Dr. E. Beneše 40/13, 769 01 Holešov

IČO: 48842508

Kontakty

E-mail: famoravskypisek@ado.cz

Mobil: 727 857 503

ID: mmsu4um

Osoby ve farnosti

P. Karel ŠENK - administrátor excurrendo in materialibus

P. Mgr. Jan BLEŠA - administrátor excurrendo in spiritualibus

Farnost zasahuje do obcí

Moravský Písek

Farní kostel

farní kostel sv. Anny Moravský Písek

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Anny Moravský Písek