Římskokatolická farnost Moravské Prusy

Děkanát: Vyškov

Sídlo: Moravské Prusy 42, 682 01 Moravské Prusy

Kontaktní adresa: Švábenice 98, 683 23 Švábenice

IČO: 48838322

Kontakty

E-mail: famoravskeprusy@ado.cz

ID: 68cu4ub

ID: 9pdu4se

Mobil: 731 402 180

E-mail: fasvabenice@ado.cz

Web: www.farnost-svabenice.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Marek Franciszek JAROSZ - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Prusy-Boškůvky

Vážany

Farní kostel

farní kostel sv. Jiří Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiří Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy
kaple sv. Rosálie Vážany