Římskokatolická farnost Moravičany

Děkanát: Zábřeh

Sídlo: Moravičany 98, 789 82 Moravičany

Kontaktní adresa: Moravičanská 22/8, 789 83 Loštice

IČO: 48428183

Kontakty

E-mail: famoravicany@ado.cz

ID: gc3qt37

E-mail: falostice@ado.cz

Tel: 583 445 043

ID: t4qavfr

Web: www.farnostlostice.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. arch. Kristián LIBANT CM - administrátor excurrendo

P. Mgr. Ing. Alojz ŠELIGA, CM - kaplan excurrendo

P. Mgr. Ján JAKUBOVIČ CM - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Moravičany

Farní kostel

farní kostel sv. Jiří Moravičany

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiří Moravičany
kaple Nejsvětější Trojice Moravičany, Doubravice
kaple sv. Josefa Moravičany, Mitrovice