Římskokatolická farnost Mistřín

Děkanát: Kyjov

Sídlo: Svatováclavská 648/12, 696 04 Svatobořice-Mistřín

IČO: 48843041

Kontakty

E-mail: famistrin@ado.cz

Tel: 539 003 742

Web: www.kyjov.farnost.cz/mistrin

Mobil: 733 741 472

ID: w43buqq

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Bedřich HORÁK, Ph.D. - farář

Farnost zasahuje do obcí

Svatobořice-Mistřín

Farní kostel

farní kostel Navštívení Panny Marie Svatobořice-Mistřín, Mistřín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Navštívení Panny Marie Svatobořice-Mistřín, Mistřín