Římskokatolická farnost Městečko Trnávka

Děkanát: Svitavy

Sídlo: Městečko Trnávka 1, 569 41 Městečko Trnávka

Kontaktní adresa: Školní 342/14, 568 02 Svitavy

IČO: 46452281

Kontakty

E-mail: famesteckotrnavka@ado.cz

Web: farnost-mestecko-trnavka.estranky.cz

ID: 5u2uzvf

Mobil: 604 326 621

ID: hgaia2n

Mobil: 731 632 039

E-mail: fasvitavy@ado.cz

Web: www.farnost-svitavy.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Václav DOLÁK - administrátor excurrendo

P. Jan SLÍVA - důchodce

Farní kostel

farní kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola Městečko Trnávka

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola Městečko Trnávka
kaple Milosrdenství Městečko Trnávka
kaple Panny Marie Městečko Trnávka, Pacov
kaple sv. Aloise Městečko Trnávka, Ludvíkov