Římskokatolická farnost Luká

Děkanát: Konice

Sídlo: Luká 44, 783 24 Luká

Kontaktní adresa: Bouzov 7, 783 25 Bouzov

IČO: 48770779

Kontakty

E-mail: faluka@ado.cz

Mobil: 737 640 262

E-mail: fabouzov@ado.cz

Web: www.nemeckyrad.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Radomír Metoděj HOFMAN OT - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Hvozd

Luká

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Luká

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jana Křtitele Luká