Římskokatolická farnost Ludslavice

Děkanát: Holešov

Sídlo: Ludslavice 157, 768 52 Míškovice u Holešova

Kontaktní adresa: Žeranovice 36, 769 01 Žeranovice

IČO: 46998420

Kontakty

E-mail: faludslavice@ado.cz

ID: et8hfi2

Mobil: 739 344 192

Mobil: 739 344 192

E-mail: fazeranovice@ado.cz

ID: nwihh8t

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Radomír NĚMEČEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Ludslavice

Farní kostel

farní kostel sv. Václava Ludslavice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Václava Ludslavice