Římskokatolická farnost Lubník

Děkanát: Zábřeh

Sídlo: Lubník 83, 563 01 Lubník

Kontaktní adresa: Tatenice 83, 561 31 Tatenice

IČO: 47501201

Kontakty

E-mail: falubnik@ado.cz

ID: dz2742s

Mobil: 736 522 883

E-mail: fatatenice@ado.cz

ID: ntb742k

Web: www.farnost-tatenice.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jaroslav PŘIBYL - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Lubník

Farní kostel

farní kostel sv. Petra a Pavla Lubník

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Petra a Pavla Lubník