Římskokatolická farnost Loukov

Děkanát: Holešov

Sídlo: Loukov 41, 768 75 Loukov

Kontaktní adresa: Čs. brigády 81, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 47930357

Kontakty

E-mail: faloukov@ado.cz

ID: 6sa696u

ID: k7q6966

Mobil: 603 459 921

E-mail: fabystriceph@ado.cz

Web: www.farnostbph.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jan HRUDÍK - administrátor excurrendo

P. Mgr. Jan SVOZILEK - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Loukov

Mrlínek

Osíčko

Farní kostel

farní kostel sv. Václava Loukov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Václava Loukov
kaple Navštívení Panny Marie Osíčko
kaple sv. Anny Loukov, Libosváry