Římskokatolická farnost Libina

Děkanát: Šternberk

Sídlo: Jiráskova 33, 788 05 Libina

Kontaktní adresa: Nová Hradečná 2, 783 84 Nová Hradečná

IČO: 48427811

Kontakty

E-mail: falibina@ado.cz

ID: 6necgiq

ID: p68cm5y

Mobil: 731 128 189

E-mail: fanovahradecna@ado.cz

Web: www.farnosthradecna.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Karel JANEČKA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Libina

Nový Malín

Oskava

Farní kostel

farní kostel sv. Jiří Libina

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiří Libina
filiální kostel sv. Mikuláše Nový Malín, Mladoňov
kaple sv. Antonína Paduánského Libina, Obědné
kaple sv. Antonína Paduánského Libina, Dolní Libina