Římskokatolická farnost Lešná

Děkanát: Valašské Meziříčí

Sídlo: Lešná 37, 756 41 Lešná

Kontaktní adresa: Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 48739723

Kontakty

E-mail: falesna@ado.cz

ID: sahu4ak

E-mail: favalasskemezirici@ado.cz

ID: vpdvc7n

Web: www.farnost-valmez.cz

Tel: 571 621 285

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Pavel STEFAN - administrátor excurrendo

Mgr. Milan KOLOŠ - jáhen trvalý

Farnost zasahuje do obcí

Lešná

Farní kostel

farní kostel sv. Michaela Lešná

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Michaela Lešná