Římskokatolická farnost Kuželov

Děkanát: Veselí nad Moravou

Sídlo: Kuželov 44, 696 73 Kuželov

Kontaktní adresa: Velká nad Veličkou 97, 696 74 Velká nad Veličkou

IČO: 48842524

Kontakty

E-mail: fakuzelov@ado.cz

ID: 7bw72hn

ID: wx97xdn

Mobil: 605 522 841

E-mail: favelkanv@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. ThDr. Josef VYSLOUŽIL, PhD. - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Hrubá Vrbka

Kuželov

Malá Vrbka

Farní kostel

farní kostel Nejsvětější Trojice Kuželov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Nejsvětější Trojice Kuželov