Římskokatolická farnost Kurovice

Děkanát: Holešov

Sídlo: Kurovice 50, 768 52 Míškovice u Holešova

Kontaktní adresa: Žeranovice 36, 769 01 Žeranovice

IČO: 60382856

Kontakty

E-mail: fakurovice@ado.cz

Mobil: 731 621 263

Mobil: 739 344 192

E-mail: fazeranovice@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Radomír NĚMEČEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Kurovice

Farní kostel

farní kostel sv. Kunhuty Kurovice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Kunhuty Kurovice