Římskokatolická farnost Křelov

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Lipové náměstí 17/4, 783 36 Křelov - Břuchotín

Kontaktní adresa: Cyrilometodějské nám. 233/1, 779 00 Olomouc-Hejčín

IČO: 48769924

Kontakty

E-mail: fakrelov@ado.cz

Web: www.krelov.farnost.cz

ID: vfmu4bz

E-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz

Web: www.farnost-olomouc-hejcin.cz

ID: jnwu3sn

Mobil: 733 102 175

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Jaroslav Norbert ŽUŠKA OCarm. - administrátor excurrendo

P. Mgr. Jozef Melichar MARKUSEK, OCarm. - kaplan excurrendo

P. Pavel Gorazd CETKOVSKÝ OCarm. - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Křelov-Břuchotín

Farní kostel

farní kostel sv. Jiljí Křelov-Břuchotín, Křelov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiljí Křelov-Břuchotín, Křelov
kaple Nejsvětější Trojice Křelov-Břuchotín, Břuchotín