Římskokatolická farnost Kostelec u Kyjova

Děkanát: Kyjov

Sídlo: Kostelec u Kyjova 2, 696 51 Kostelec u Kyjova

Kontaktní adresa: tř. Palackého 64/1, 697 01 Kyjov

IČO: 48842711

Kontakty

Mobil: 731 646 851

E-mail: fakostelecuk@ado.cz

ID: i6ru4wi

Web: www.kyjov.farnost.cz

ID: xmgw8y5

Tel: 518 612 201

E-mail: fakyjov@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Pavel STUŠKA, PhD. - administrátor excurrendo in materialibus

P. Mgr. Marek ADAMÍK - administrátor excurrendo in spiritualibus

Mgr. Jan KVALTIN - jáhen trvalý-dobrovolná sl.

Farnost zasahuje do obcí

Čeložnice

Hýsly

Kostelec

Moravany

Farní kostel

farní kostel sv. Václava Kostelec

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Václava Kostelec
kaple Nejsvětější Trojice Moravany
kaple sv. Prokopa Hýsly
kaplička Panny Marie Čeložnice