Římskokatolická farnost Kostelec u Holešova

Děkanát: Holešov

Sídlo: Kostelec u Holešova 38, 768 43 Kostelec u Holešova

Kontaktní adresa: Zámčisko 30, 768 42 Prusinovice

IČO: 46998438

Kontakty

Tel: 573 385 190

E-mail: fakostelecuh@ado.cz

ID: njui8ac

ID: at9i6p2

E-mail: faprusinovice@ado.cz

Web: www.farnost-prusinovice.org

Mobil: 734 435 476

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Petr DOLÁK - administrátor excurrendo

P. Mgr. Jan VINKLER - výpomocný duchovní

Farnost zasahuje do obcí

Kostelec u Holešova

Němčice

Roštění

Farní kostel

farní kostel sv. Petra a Pavla Kostelec u Holešova

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Petra a Pavla Kostelec u Holešova
filiální kostel sv. Floriána Roštění