Římskokatolická farnost Kostelany nad Moravou

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Kostelany nad Moravou 354, 686 01 Kostelany nad Moravou

Kontaktní adresa: Za Mlýnama 307, 687 38 Nedakonice

IČO: 46257896

Kontakty

E-mail: fakostelanynm@ado.cz

ID: pe2giir

E-mail: fanedakonice@ado.cz

Web: www.fanedakonice.cz

Tel: 576 776 570

ID: mdbuzm6

Osoby ve farnosti

P. ICLic. Mgr. Josef RÝZNAR - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Kostelany nad Moravou

Farní kostel

farní kostel sv. Floriána Kostelany nad Moravou

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Floriána Kostelany nad Moravou