Římskokatolická farnost Korytná

Děkanát: Uherský Brod

Sídlo: Korytná 139, 687 52 Korytná

Kontaktní adresa: nám. Míru 178, 687 51 Nivnice

IČO: 46256491

Kontakty

E-mail: fakorytna@ado.cz

ID: t4yyc4a

Mobil: 739 245 985

E-mail: fanivnice@ado.cz

Tel: 571 892 473

ID: 4v9yc46

Web: www.farnost.nivnice.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Zdeněk Gerhard KLIMEŠ - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Korytná

Farní kostel

farní kostel sv. Václava Korytná

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Václava Korytná
kaple Nejsvětější Trojice Korytná