Římskokatolická farnost Konice

Děkanát: Konice

Sídlo: Smetanova 101, 798 52 Konice

IČO: 47920491

Kontakty

E-mail: fakonice@ado.cz

Web: www.farnostkonice.cz

Mobil: 605 493 581

ID: ph98rwt

Osoby ve farnosti

P. ThLic. František URBAN, Th.D. - farář

Farnost zasahuje do obcí

Březsko

Budětsko

Hvozd

Konice

Ochoz

Přemyslovice