Římskokatolická farnost Ježov

Děkanát: Kyjov

Sídlo: Ježov 23, 696 48 Ježov

Kontaktní adresa: Žeravice 103, 696 47 Žeravice

IČO: 48842630

Kontakty

E-mail: fajezov@ado.cz

ID: t4mm3c6

Web: www.farazeravice.cz

ID: ikdm529

E-mail: fazeravice@ado.cz

Mobil: 731 402 082

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jan ŠIMONÍK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Ježov

Labuty

Skalka

Žádovice