Římskokatolická farnost Jedlí

Děkanát: Zábřeh

Sídlo: Jedlí 29, 789 01 Jedlí

IČO: 43961533

Kontakty

E-mail: fajedli@ado.cz

ID: j4iuynh

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Wladyslaw Marek MACH SDS - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Drozdov

Jedlí

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Jedlí

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jana Křtitele Jedlí
kaple sv. Fabiána a Šebestiána Drozdov