Římskokatolická farnost Jaroměřice u Jevíčka

Děkanát: Svitavy

Sídlo: Kalvárie 269, 569 44 Jaroměřice

Kontaktní adresa: Komenského nám. 165, 569 43 Jevíčko

IČO: 47489979

Kontakty

E-mail: fajaromericeuj@ado.cz

Tel: 461 326 445

Web: www.kalvariejaromerice.cz

ID: dqysg3t

E-mail: fajevicko@ado.cz

Mobil: 731 545 547

ID: cyyfp4r

Web: www.farnostjevicko.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. Josef SLEZÁK - administrátor excurrendo

P. ThLic. Pavel KŘÍŽ OM - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Jaroměřice

Úsobrno