Římskokatolická farnost Jalubí

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Jalubí 140, 687 05 Jalubí

IČO: 46257951

Kontakty

E-mail: fajalubi@ado.cz

Mobil: 739 245 903

Web: www.farnost-jalubi.info

ID: v6kuzm2

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Pawel BILIŃSKI - farář

Farnost zasahuje do obcí

Jalubí

Sušice

Traplice

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Jalubí