Římskokatolická farnost Huštěnovice

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Huštěnovice 175, 687 03 Huštěnovice

Kontaktní adresa: Nám. Hrdinů 8, 686 03 Staré Město u Uh. Hradiště

IČO: 46254960

Kontakty

E-mail: fahustenovice@ado.cz

Web: www.farhustenovice.webnode.com

E-mail: fastaremestouuh@ado.cz

Web: www.farnoststaremesto.cz

Tel: 572 541 277

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Miroslav SUCHOMEL - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Huštěnovice

Farní kostel

farní kostel sv. Anny Huštěnovice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Anny Huštěnovice