Římskokatolická farnost Hranice na Moravě

Děkanát: Hranice

Sídlo: Školní nám. 38, 753 01 Hranice I - Město

IČO: 45180385

Kontakty

E-mail: fahranicenm@ado.cz

Tel: 581 601 667

Web: www.farnost-hranice.cz

Mobil: 733 742 872

ID: ug3uyz9

Mobil: 733 742 872

Osoby ve farnosti

P. Mgr. František DOSTÁL - farář

P. Mgr. Pavel FIALA - kaplan

Farnost zasahuje do obcí

Hranice

Teplice nad Bečvou

Ústí

Farní kostel

farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice, Hranice I-Město

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice, Hranice I-Město
filiální kostel Narození Panny Marie Hranice, Hranice I-Město
filiální kostel sv. Petra a Pavla Ústí
kaple sv. Antonína Paduánského Hranice, Hranice I-Město
kaple sv. Pelegrina (Peregrína) Teplice nad Bečvou