Římskokatolická farnost Hradisko u Kroměříže

Děkanát: Kroměříž

Sídlo: Hradisko 26, 767 01 Kroměříž 1

Kontaktní adresa: Stojanovo náměstí 5/3, 767 01 Kroměříž

IČO: 18189857

Kontakty

E-mail: fahradiskouk@ado.cz

Web: www.svmoric.net

E-mail: fakromeriz-smo@ado.cz

Tel: 573 338 952

Osoby ve farnosti

P. Josef LAMBOR - administrátor excurrendo

P. Jiří ORSÁG - kaplan excurrendo

P. Mgr. Jiří Augustin ZATLOUKAL OFM - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Bezměrov

Kroměříž

Lutopecny

Farní kostel

farní kostel Všech svatých Kroměříž, Hradisko

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Všech svatých Kroměříž, Hradisko
kaple Nejsvětější Trojice Lutopecny, Měrůtky
kaple sv. Floriána Kroměříž, Postoupky
zvonice sv. Basila Lutopecny
zvonice sv. Jana Nepomuckého Bezměrov