Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou

Děkanát: Svitavy

Sídlo: Hradec nad Svitavou 283, 569 01 Hradec nad Svitavou

Kontaktní adresa: Školní 342/14, 568 02 Svitavy

IČO: 47489880

Kontakty

E-mail: fahradecns@ado.cz

ID: 7iju2h9

Mobil: 604 326 621

ID: hgaia2n

Mobil: 731 632 039

E-mail: fasvitavy@ado.cz

Web: www.farnost-svitavy.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Václav DOLÁK - administrátor excurrendo

P. Mgr. Petr KRAJČOVIČ - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Hradec nad Svitavou

Sklené

Farní kostel

farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Hradec nad Svitavou

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Hradec nad Svitavou
filiální kostel sv. Petra a Pavla Sklené
kaple Panny Marie Královny Hradec nad Svitavou