Římskokatolická farnost Horní Loděnice

Děkanát: Šternberk

Sídlo: Horní Loděnice 21, 783 05 Horní Loděnice

Kontaktní adresa: Farní 50/3, 785 01 Šternberk

IČO: 48809446

Kontakty

E-mail: fahornilodenice@ado.cz

ID: pequ4pe

E-mail: fasternberk@ado.cz

Mobil: 730 553 404

Web: www.farnoststernberk.cz

ID: 9p4igbx

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Antonín PECHAL - administrátor excurrendo

Farní kostel

farní kostel sv. Isidora, rolníka Horní Loděnice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Isidora, rolníka Horní Loděnice
kaple sv. Jana Nepomuckého Šternberk, Dalov