Římskokatolická farnost Horní Hynčina

Děkanát: Svitavy

Sídlo: Horní Hynčina 100, 568 02 Horní Hynčina

Kontaktní adresa: Radiměř 198, 569 07 Radiměř

IČO: 47490004

Kontakty

E-mail: fahornihyncina@ado.cz

ID: 43iu2j6

E-mail: faradimer@ado.cz

ID: jgyu2jg

Mobil: 731 428 347

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Pavel MICHUT - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Pohledy

Farní kostel

farní kostel sv. Mikuláše Pohledy, Horní Hynčina

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Mikuláše Pohledy, Horní Hynčina
kaple sv. Víta Pohledy