Římskokatolická farnost Horka nad Moravou

Děkanát: Olomouc

Sídlo: P. Bezruče 70/4, 783 35 Horka nad Moravou

Kontaktní adresa: Cyrilometodějské nám. 233/1, 779 00 Olomouc-Hejčín

IČO: 48427675

Kontakty

E-mail: fahorkanm@ado.cz

Web: farnosthorka.webnode.cz

ID: bjqu3v4

E-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz

Web: www.farnost-olomouc-hejcin.cz

ID: jnwu3sn

Mobil: 733 102 175

Osoby ve farnosti

P. Pavel Gorazd CETKOVSKÝ OCarm. - administrátor excurrendo

P. Mgr. Jozef Melichar MARKUSEK, OCarm. - kaplan excurrendo

P. ThLic. Jaroslav Norbert ŽUŠKA OCarm. - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Horka nad Moravou

Olomouc

Farní kostel

farní kostel sv. Mikuláše, biskupa Horka nad Moravou

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Mikuláše, biskupa Horka nad Moravou
kaplička Navštívení Panny Marie Olomouc, Chomoutov