Římskokatolická farnost Hluk

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: nám. Komenského 59, 687 25 Hluk

IČO: 48489000

Kontakty

E-mail: fahluk@ado.cz

Tel: 572 581 481

Web: www.farnosthluk.cz

ID: 3743hna

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Josef JANEK - farář

P. Antonín BACHAN - důchodce

Farnost zasahuje do obcí

Hluk

Farní kostel

farní kostel sv. Vavřince Hluk

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Vavřince Hluk