Římskokatolická farnost Halenkovice

Děkanát: Zlín

Sídlo: Halenkovice 236, 763 63 Halenkovice

Kontaktní adresa: Hlavní 1, 763 64 Spytihněv

IČO: 48471623

Kontakty

E-mail: fahalenkovice@ado.cz

ID: p78u3zp

E-mail: faspytihnev@ado.cz

ID: yzhu3zh

Mobil: 736 448 468

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Tomáš KÁŇA, Th.D. - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Halenkovice

Farní kostel

farní kostel sv. Josefa Halenkovice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Josefa Halenkovice