Římskokatolická farnost Dub nad Moravou

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Pod Školou 208, 783 75 Dub nad Moravou

IČO: 48427683

Kontakty

E-mail: fadubnm@ado.cz

Mobil: osobní mobil 732 702 849

ID: equu3wh

Osoby ve farnosti

P. PhDr. ThLic. Jan KORNEK, Lic.SL, probošt - farář

Ing. Bc. František HODINKA - jáhen trvalý-dobrovolná sl.

Farnost zasahuje do obcí

Dub nad Moravou

Věrovany

Farní kostel

farní kostel Očišťování Panny Marie Dub nad Moravou

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Očišťování Panny Marie Dub nad Moravou
kaple sv. Františka Xaverského Věrovany