Římskokatolická farnost Dřevohostice

Děkanát: Přerov

Sídlo: Kostelní 2, 751 14 Dřevohostice

IČO: 45180580

Kontakty

Mobil: 723 865 713

E-mail: fadrevohostice@ado.cz

Web: rimskokatolickafarnostdrevohostice.webnode.cz

ID: f3irgb4

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Zdeněk MLČOCH - farář

Farní kostel

farní kostel sv. Havla Dřevohostice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Havla Dřevohostice
kaple Nejsvětější Trojice Nahošovice
kaple sv. Cyrila a Metoděje Lipová
kaple sv. Dominika Radkovy