Římskokatolická farnost Drahotuše

Děkanát: Hranice

Sídlo: nám. Osvobození 1, 753 61 Hranice 4-Drahotuše

IČO: 47184663

Kontakty

E-mail: fadrahotuse@ado.cz

Web: www.farnostdrahotuse.cz

Mobil: 603 314 038

ID: 6ugu2ew

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Michal ZAHÁLKA - farář

Mgr. Jaroslav STRNADEL - jáhen trvalý - důchodce

Farnost zasahuje do obcí

Hrabůvka

Hranice

Klokočí

Milenov

Radíkov

Farní kostel

farní kostel sv. Vavřince Hranice, Hranice IV-Drahotuše

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Vavřince Hranice, Hranice IV-Drahotuše
filiální kostel sv. Antonína Paduánského Hranice, Hranice VIII-Středolesí
hřbitovní kaple sv. Anny Hranice, Hranice IV-Drahotuše
kaple Nanebevzetí Panny Marie Milenov
kaple Povýšení svatého Kříže Hranice, Hranice III-Velká
kaple sv. Josefa Hranice, Hranice VII-Slavíč
kaple sv. Václava Radíkov