Římskokatolická farnost Drahany

Děkanát: Prostějov

Sídlo: Drahany 9, 798 61 Drahany

Kontaktní adresa: Krásensko 72, 683 04 Krásensko

IČO: 65841654

Kontakty

E-mail: fadrahany@ado.cz

Mobil: 731 626 515

E-mail: fakrasensko@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. Radomír ŠIDLEJA - administrátor excurrendo

P. Mgr. Zdeněk FUČÍK - výpomocný duchovní exkurendo

Farnost zasahuje do obcí

Bousín

Drahany

Niva

Nové Sady

Otinoves

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Drahany

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jana Křtitele Drahany