Římskokatolická farnost Dolní Studénky

Děkanát: Šumperk

Sídlo: Dolní Studénky 317, 788 20 Dolní Studénky

Kontaktní adresa: Kostelní nám. 161/2, 787 01 Šumperk

IČO: 70626481

Kontakty

E-mail: fadolnistudenky@ado.cz

ID: mfrvdyf

E-mail: fasumperk@ado.cz

ID: 9iycpps

Tel: 583 213 747

Web: www.farnostsumperk.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Slawomir Adam SULOWSKI - administrátor excurrendo

P. Mgr. Josef HOVÁD - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Dolní Studénky

Farní kostel

farní kostel sv. Linharta Dolní Studénky

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Linharta Dolní Studénky