Římskokatolická farnost Citov u Přerova

Děkanát: Přerov

Sídlo: Citov 24 , 751 03 Citov u Přerova

Kontaktní adresa: Rokytnice 130, 751 04 Rokytnice

IČO: 45180172

Kontakty

E-mail: facitovupr@ado.cz

Web: www.farni-musle.cz

ID: rbxuyyu

Web: www.farni-musle.cz

Mobil: (osobní mobil 736 522 838)

E-mail: farokytniceupr@ado.cz

ID: g8yg5zt

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Tomáš KLÍČ - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Císařov

Citov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiří, mučedníka Citov
kaple sv. Josefa, Anny a Jáchyma Císařov