Římskokatolická farnost Chudobín

Děkanát: Konice

Sídlo: Chudobín 6, 783 21 Chudobín

Kontaktní adresa: Bouzov 7, 783 25 Bouzov

IČO: 48770752

Kontakty

E-mail: fachudobin@ado.cz

ID: 9d2u4ca

Mobil: 737 640 262

E-mail: fabouzov@ado.cz

ID: v5qu4eb

Web: www.nemeckyrad.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Radomír Metoděj HOFMAN OT - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Haňovice

Litovel

Mladeč

Farní kostel

farní kostel sv. Františka Serafínského Litovel, Chudobín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Františka Serafínského Litovel, Chudobín
kaple sv. Cyrila a Metoděje Haňovice
kaple sv. Floriána Litovel, Nasobůrky