Římskokatolická farnost Bystročice

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Bystročice 155, 783 41 Bystročice

Kontaktní adresa: Žerotínovo nám. 220/1, 779 00 Olomouc

IČO: 48769916

Kontakty

E-mail: fabystrocice@ado.cz

Web: www.farnostbystrocice.cz

ID: ez7u4cp

Web: www.svatymichal.cz

E-mail: faolomouc-smi@ado.cz

Mobil: 603 282 975

ID: iwd5vd6

Osoby ve farnosti

P. Antonín ŠTEFEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Bystročice

Farní kostel

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Bystročice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Bystročice
kaple Nejsvětější Trojice Bystročice, Žerůvky