Římskokatolická farnost Brodek u Přerova

Děkanát: Přerov

Sídlo: Masarykovo náměstí 29, 751 03 Brodek u Přerova

Kontaktní adresa: Rokytnice 130, 751 04 Rokytnice

IČO: 45180164

Kontakty

E-mail: fabrodekupr@ado.cz

Web: www.farni-musle.cz

ID: ginuyyy

Web: www.farni-musle.cz

Mobil: (osobní mobil 736 522 838)

E-mail: farokytniceupr@ado.cz

ID: g8yg5zt

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Tomáš KLÍČ - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Brodek u Přerova

Farní kostel

farní kostel Narození sv. Jana Křtitele Brodek u Přerova

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Narození sv. Jana Křtitele Brodek u Přerova