Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu

Děkanát: Uherský Brod

Sídlo: Březová 11, 687 67 Březová u Uherského Brodu

IČO: 46256440

Kontakty

E-mail: fabrezovauub@ado.cz

Mobil: 731 681 153

ID: v4j3sdg

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. Jiří POSPÍŠIL - administrátor excurrendo

P. Mgr. Václav ŠKVAŘIL - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Březová

Lopeník

Farní kostel

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Březová

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Březová