Římskokatolická farnost Branná

Děkanát: Šumperk

Sídlo: Branná 113, 788 25 Branná

Kontaktní adresa: Zemědělská 164, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem

IČO: 48005606

Kontakty

E-mail: fabranna@ado.cz

Web: www.farnoststaremesto.sweb.cz

ID: ijyfdpj

E-mail: fastaremestops@ado.cz

Mobil: 731 621 125

ID: agve3fy

Web: www.farnoststaremesto.sweb.cz

Osoby ve farnosti

P. ICLic. ThLic. Mgr. et Mgr. Piotr GRZYBEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Branná

Ostružná

Šléglov

Vikantice