Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Školní 191, 687 09 Boršice u Buchlovic

IČO: 46257888

Kontakty

Mobil: 731 621 262

E-mail: faborsiceubu@ado.cz

Web: www.farnostborsice.cz

ID: cj2uzmc

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Anton KASAN - administrátor

P. Jan GACÍK SDB - výpomocný duchovní

P. Mgr. Jan Vavřinec ČERNÝ - výpomocný duchovní

Farnost zasahuje do obcí

Boršice

Tučapy

Farní kostel

farní kostel sv. Václava Boršice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Václava Boršice
filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje Tučapy