Římskokatolická farnost Bohdíkov

Děkanát: Šumperk

Sídlo: Bohdíkov 119, 789 64 Bohdíkov

Kontaktní adresa: 9. května 55, 789 63 Ruda nad Moravou

IČO: 70641749

Kontakty

E-mail: fabohdikov@ado.cz

ID: wjqsbqq

E-mail: farudanm@ado.cz

Web: www.farnost-ruda.wbs.cz

ID: 7czsbqk

Mobil: 733 755 848

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Michal Stanislaw KRAJEWSKI - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Bohdíkov

Farní kostel

farní kostel sv. Petra a Pavla Bohdíkov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Petra a Pavla Bohdíkov