Římskokatolická farnost Bochoř

Děkanát: Přerov

Sídlo: Náves 51/32, 750 02 Bochoř

Kontaktní adresa: Náves 30/24, 751 19 Vlkoš u Přerova

IČO: 49558099

Kontakty

E-mail: fabochor@ado.cz

ID: ax6u5s2

ID: pwvu3jh

Tel: 581 223 037

E-mail: favlkosupr@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Grzegorz ZYCH - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Bochoř

Farní kostel

farní kostel sv. Floriána Bochoř

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Floriána Bochoř